STRONA W PRZEBUDOWIE

  • MLASK SP. Z O. O z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

  • NIP: 5252632067, REGON: 362696001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579653.

  • hej@multumfermentum.pl